Deschiderea Consulatului Onorific de la Inverness

576

Ambasada României – Londra/ În perioada 12 -14 decembrie 2012, Ambasadorul României la Londra, Dr. Ion Jinga, a efectuat o vizităîn Scoţia, în vederea instalării domnului Drew Hendry în funcţia de consul onorific al României la Inverness şi pentru discuţii cu înalţioficiali de la Edinbugh şi Inverness.

Programul vizitei a cuprins întâlniri cu conducerile consiliilor locale din Edinburgh şi Inverness, cu reprezentanţi ai comunităţilorromâneşti din Edinburgh, Pitlochry, Highland şi Glasgow, precum şi cu preşedintele Fundaţiei Biserica Ortodoxă Română din Scoţia.

Consulul Onorific al României la Inverness va avea circumscripţia consulară Highland and Islands (Orkney, Hebrides şi the Shetland).


Discuţiile cu autorităţile scoţiene s-au desfăşurat în spiritul continuităţii şi pragmatismului, conform celor convenite cu primul ministruscotian Rt Hon Alex Salmond cu prilejul primei întâlniri a acestuia cu Ambasadorul României în iunie 2010 (Ambasadorul Ion Jinga afost primit de trei ori de către Şeful guvernului scoţian). În cadrul întâlnirilor, Ambasadorul a menţionat preocuparea Ministerului Afacerilor Externe al României pentru dezvoltarea de proiecte economice şi creşterea nivelulul de atragere a fondurilor europene.

În cuvântul său, Ambasadorul a subliniat că înfiinţarea Consulatului Onorific la Inverness şi deschiderea în decembrie 2010 a Biroului Consular din Edinburgh au un dublu scop: pe de o parte identificarea potenţialului de schimburi economice, culturale şi la nivelulautorităţilor locale între Scoţia şi România şi, pe de altă parte, apropierea serviciilor de asistenţă consulară de românii care locuiesc,lucrează sau studiază în partea de nord a Marii Britanii.

În intervenţiile lor, primarul oraşului Inverness, Alex Graham, precum şi preşedintele Consiliului local Higland şi noul Consul Onorific alRomâniei, Drew Hendry, au subliniat importanţa vizitei Ambasadorului României pentru dezvoltarea legăturilor economice, culturale şituristice la nivel local între România şi Scoţia.

Aceştia au făcut aprecieri favorabile la adresa României, cu privire la prezenţa periodică şi activă în Scoţia a Ambasadorului Ion Jingaşi contribuţia sa la încurajarea dezvoltării relaţiilor la nivel local, inclusiv prin deschiderea la Edinburgh a Biroului Consular alAmbasadei şi înfiinţarea unui Consulat Onorific la Inverness.

Consulatul Onorific de la Inverness este cel de-al şaselea din Marea Britanie, alături de cele din Newcastle upon Tyne, Belfast, Leeds, Southampton şi Cardiff. Un nou consulat onorific urmează a fi deschis la Liverpool, la începutul anului 2013.

Comments