22.4 C
London
Tuesday, August 11, 2020
£1 = 0.00RON / €inf / $0.00

muncitorii romani concediati ..

Discussion in 'in Marea Britanie' started by florysana, Dec 9, 2008.

 1. florysana

  florysana New Member

  Joined:
  Jan 16, 2009
  Messages:
  207
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  in Evenimentul Zilei este un articol referitor la situatia incredibila a muncitorilor romani :sunt dati afara ,pt a fi inlocuiti cu someri britanici,desi au yellow card ....a...am uitat sa precizez ca ,acestia lucreaza la stadionul olimpic ....cititi si va minunati ,ca aveti de ce!...din nou Ambasada Romaniei la Londra ,nu reactioneaza .... -cmon- mon-
   
 2. bivo

  bivo New Member

  Joined:
  Jan 15, 2009
  Messages:
  371
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Hello , -hello- ello-
  Am citit in intregime acest articol , si m-am gandit sa-l pun si aici.

  Sute de lucr?tori vor fi disponibiliza?i vineri, pentru a le face loc ?omerilor britanici.

  "Pasagerii pentru cursa Bucure?ti - Luton - Londra sunt ruga?i s? se prezinte la poarta 3", se aude o voce somnoroas? în difuzoarele micu?ei aerog?ri din B?neasa. E diminea?? în România, iar lumea se îmbulze?te s? p?r?seasc? ?ara cu o curs? low cost, la care biletele sunt f?r? loc rezervat, dar ieftine, dac? le cumperi din timp. Cu bagaje voluminoase ?i înso?it de copii de toate vârstele, un grup impresionant de romi î?i face loc în stil propriu, f?când g?l?gie. Ceilal?i c?l?tori îi privesc pasivi. Dup? trei ore de zbor, avionul aterizeaz? la Luton. Romii, pe care criza economic? pare s? nu îi afecteze, trec rapid de vam? ?i se risipesc instantaneu. Ei se al?tur? astfel celor aproape 20.000 de români care se afl?, potrivit unor date neoficiale, în Anglia.

  „Olympic Park“

  Pe lâng? romi, care în cele mai multe cazuri au preocup?ri dubioase, pe teritoriul Angliei se afl? ?i foarte mul?i muncitori români. „Englezii nu fac diferen?a între ?igani ?i români. Doar avem acelea?i pa?apoarte“, ne treze?te din visare Doru, un tân?r ardelean aflat la Londra de cinci ani. Doru lucreaz? de mai bine de un an la ?antierul din Stratford, undeva în estul Londrei, acolo unde, în 2012, va fi organizat? cea de-a 30-a edi?ie a Jocurilor Olimpice de var?.

  Pentru cele câteva sute de români care lucreaz? la „Olympic Park“, vineri va fi ultima zi de munc?. Ei vor fi da?i afar? ?i înlocui?i cu muncitori britanici care, dup? începutul crizei economice, au ajuns ?omeri. Motivul oficial îl constituie faptul c? românii nu au „blue-card“, ni?te legitima?ii albastre care le-ar da dreptul la munc? în continuare. „Asta e discriminare. ?ti?i de ce spun asta? Pentru c? se aplic? doar românilor ?i bulgarilor, de?i suntem ?i noi membri ai Uniunii Europene“, spune Doru. „Cei mai mul?i dintre noi avem acele «yellow-card» care ne dau dreptul la munc?, dar care nu î?i ofer? foarte multe beneficii. Dac? ne cer «blue-card», de ce nu ne ajut?? Pentru asta ar trebui s? ni se fac? fiec?ruia contracte, nu s? venim prin firme ?i s? ni se permit? o aplica?ie în acest sens“, continu? s? povesteasc?, sup?rat, ardeleanul.

  „V? rog s? nu-mi da?i numele. Nu vreau nici poze! Nu v? sup?ra?i, dar îmi e team?. Pentru mine ?i pentru viitorul meu, aici, în Anglia. Uita?i, ar fi trebuit s? vin la întâlnirea cu dumneavoastr? al?turi de cel pu?in al?i zece colegi. S-au r?zgândit to?i! Nu vor s? aib? necazuri“, ni se confeseaz? Doru, care ne invit? s? vedem, de la mare distan?? îns?, ?antierul. Locul de munc? al celor peste 3.000 de oameni angaja?i în acest moment pare o baz? militar?. Accesul se face doar pe baza legitima?iei de serviciu, iar gardul construit special fere?te ?antierul de curio?i. Englezii vor s? surprind? ?i ei lumea peste trei ani ?i jum?tate, a?a cum au f?cut-o chinezii în vara acestui an, iar în acest scop au nevoie de discre?ie total?.

  „Cei care au plecat aveau lacrimi în ochi“

  Locul pe care se construie?te parcul olimpic ?i care m?soar? peste 30 de kilometri p?tra?i a g?zduit pân? nu demult un garaj de autobuze. Tot aici s-a depozitat o parte din p?mântul escavat în timpul construirii Eurotunelului de sub Canalul Mânecii.

  Povestea românilor care lucreaz? aici („300-350 doar în zona unde lucrez eu, dar sunt mai mul?i“, precizeaz? Doru) a început acum un an. „Am f?cut cele mai grele munci. De la decopertare ?i pân? la sp?latul p?mântului. Acum, când a început construc?ia obiectivelor ?i e mult mai u?or ?i mai frumos, suntem da?i afar?. Unii români au plecat deja. Aveau lacrimi în ochi. Pentru ei, acest serviciu însemna totul. Chiar ?i a?a, nu au vrut s? vorbeasc?! Eu, unul, v? spun sincer, am unde s? m? duc, îmi g?sesc de lucru, dar am vrut s? ne asculte cineva“, ofteaz? Doru.

  O fric? teribil? fa?? de „st?pânire“ s?l??luie?te în oasele acestor români. Spaima îi determin? s? tac? ?i s? înghit? toate umilin?ele posibile, f?r? s? se gândeasc? m?car c? pot lupta pentru drepturile lor. Ar vrea s? se scrie, s? se afle despre problemele cu care se confrunt?, dar s? lupte al?ii pentru ei. N-au curajul s?-?i asume punctul de vedere.

  Doru, muncitor român la ?antierul olimpic din Londra: " Am f?cut cele mai grele munci. Acum, când a început construc?ia obiectivelor ?i e mult mai u?or ?i mai frumos, suntem da?i afar?. Unii români au plecat deja."

  BANI

  Salariu de 450 de lire pe s?pt?mân?

  To?i românii angaja?i la „Olympic Park“ au trecut de interviurile de la „Home Office“, institu?ia care triaz? muncitorii. La Stratford, programul de lucru începe la 7.00 ?i se încheie la ora 17.00. „Vara, când ziua era mai lung?, munceam pân? la ora 19.00. Uneori veneam ?i sâmb?ta, de diminea?? pân? pe la ora 16.00“, dezv?luie Doru. Ora de lucru este recompensat? cu 9 lire sterline (aproximativ 10,35 euro), iar salariile sunt încasate s?pt?mânal. ?oferii de pe basculantele ?i utilajele din ?antier pot încasa chiar ?i 16 lire pe or?. „Una peste alta, po?i s? ajungi la 450 de lire pe s?pt?mân?, sum? din care se scad taxele, vreo 20 la sut?. Nu e chiar r?u, de?i munca e grea“, se declar? satisf?cut Doru. În zona în care lucreaz? interlocutorul nostru, p?mântul e considerat toxic. Din acest motiv, oamenii care lucreaz? la sp?larea humei sunt îmbr?ca?i în costume de protec?ie de unic? folosin??.

  DEMERS

  „Vor plânge dup? români, asta e sigur“, se consoleaz? Doru. „?efii de echip?, în marea lor majoritate irlandezi, dar ?i directorii englezi au încercat s? fac? totu?i ceva pentru noi. Au v?zut c? suntem harnici ?i c? ne vedem de treab?, c? suntem buni meseria?i ?i c? nu ne lungim în pauzele de mas?, a?a cum fac ceilal?i, iar acum nu vor s? ne piard?. Am sesizat chiar ?i sindicatul la care cotiz?m câte dou? lire sterline pe s?pt?mân?, dar în zadar. Nimeni nu ne bag? în seam?. Am sunat la Ambasada României din Londra. Degeaba. N-am primit niciun r?spuns“, se lamenteaz? Doru.

  „ACAS?“

  Între timp, am ajuns în Walthamstow, un cartier din nord-estul Londrei, unde locuie?te interlocutorul. „E ceva mai ieftin decât în alte p?r?i“, ne explic? el. Într-un cartier vechi - cu case lipite una de cealalt?, tipic engleze?ti, cu un singur etaj -, Doru locuie?te al?turi de al?i patru români. Doi dintre ei sunt chiar c?s?tori?i.

  Doar Doru lucreaz? la „Olympic Park“, dar to?i cunosc situa?ia românilor de-acolo. Imobilul are cinci camere. Locatarii împart holurile, baia, buc?t?ria ?i micu?a curte din spatele casei. În ciuda aglomera?iei, e cur??enie. „Contrar a?tept?rilor, pentru c? e deja de notorietate faptul c? românii se m?nânc? între ei peste tot, noi ne în?elegem bine“, sus?ine Gabi, un tân?r din Ploie?ti care lucreaz? pe un alt ?antier londonez. Vecinii se strâng în jurul nostru. Nu le vine s? cread? c? un jurnalist român se intereseaz? despre problemele lor.

  F?r? viz? în Anglia

  „F?cusem chiar pariu c? nu veni?i. Acum trebuie s? dau berea“, spune amuzat Claudiu, un ardelean de pe Valea Târnavelor. „Unde se face vinul ?la bun“, completeaz? el. Nimeni nu vrea s? fie îns? fotografiat ?i nici nu dore?te s?-?i vad? numele complet în ziar. „Nu ne întreba?i de ce. Nici noi nu ?tim... E o fric? patologic?, mo?tenit?, probabil din vremurile comuni?tilor, de la p?rin?i“, crede Gabi.

  „Eu am avut probleme mai de mult, când am intrat f?r? viz? în Anglia“, se bag? în vorb? ?i nea Vasile, un om la 50 de ani, veteranul apartamentului, originar din Dobrogea.

  Nea Vasile, „adoptat“ de irlandezi

  Nea Vasile lucreaz? tot în construc?ii ?i a fost „adoptat“ de ni?te irlandezi care îl trateaz? cu deosebit respect. „Am fost acas? ?i am vrut s? m? angajez. Mi s-au oferit 700 de lei pe lun?. ?sta e salariu? To?i ne-am întoarce acas?, dac? am avea condi?ii decente. Aici, de bine, de r?u, suntem bine“, puncteaz? nea Vasile, care continu? cu o poveste despre disperarea unor compatrio?i de a-?i g?si de lucru: „Sunt ?i români care stau la col? de strad? ?i a?teapt? cât e ziua de mare s? vin? un patron s?-i ia la munc?, a?a, cu ora. S?pt?mâna trecut?, într-o îmbulzeal?, românii s-au t?iat cu cu?itele. ?i pentru ce? Pentru 3-4 lire pe or?, cât li se ofer?!“.

  Pentru casa în care locuiesc, cei ?apte români pl?tesc o chirie de 1.300 de lire pe lun? (aproximativ 1.600 de euro). „La toate astea se adaug? 600 de lire cheltuieli curente“, ne explic? ardeleanul Claudiu.

  Fiecare român mai d?, s?pt?mânal, 30 de lire pe transport ?i alte 60 de lire pe mâncare. „Cump?r?m de la supermarket ?i ne g?tim fiecare. Nu mânc?m la comun, pentru c? ?ti?i cum e, fiecare are gustul s?u. Avem aici, în curte, ?i un gr?tar, de care îns? ne-am cam s?turat. La col?ul str?zii e un magazin românesc, de unde se pot cump?ra mici ?i alte preparate de-ale noastre, chiar ?i bere româneasc?, dar parc? nu mai avem chef de nimic. Se apropie s?rb?torile ?i eu, unul, vreau s? merg acas?“, men?ioneaz? nea Vasile. „Eu r?mân aici, la Londra. Fac un brad ?i plec cu colindul pe la al?i români“, adaug? Doru.

  Ardeleanul a primit acum câteva zile un pachet de acas?. Mai a?teapt? unul, în Ajunul Cr?ciunului: „Vin ?oferii de TIR de prin p?r?ile noastre. Ne aduc câte o geant?, iar noi le pl?tim la destina?ie. Cât ne las? inima. Ultima oar? am dat 30 de lire. Am primit ?i vin, înc? e tulbure“.

  Claudiu, muncitor român în Anglia: "Când vedem nebunia din ?ar?, parc? prindem puteri ?i continu?m aici. E greu, s? ?ti?i. Crede?i c? e careva dintre noi care ar vrea s? se chinuiasc? pe-aici? Dar ce s? facem? Mai st?m câ?iva ani ?i ne întoarcem cu un ban câ?tigat cinstit."

  UN SFAT

  „S? nu cumva s? întoarce?i capul!“

  La televizorul amplasat la parterul casei, pe o teras? transformat? în camer? de zi, românii v?d toate canalele de-acas?. „Ne-am adus parabolic? ?i ne uit?m la tot. Când vedem nebunia din ?ar?, parc? prindem din nou puteri ?i continu?m aici, departe de cas?. E greu, s? ?ti?i. Crede?i c? e careva dintre noi care ar vrea s? se chinuiasc? pe-aici? Dar ce s? facem? Mai st?m câ?iva ani ?i ne întoarcem cu un ban câ?tigat cinstit. Trebuie s? ne în?elege?i de ce n-am vrut s? ne face?i poze ?i nici s? ne d?m numele întreg“, încheie Claudiu. La plecare, românii ies cu to?ii în pragul casei. Ar mai vrea s? spun? ceva, dar emo?ia le gâtuie?te vocea. Pân? la sta?ia de metrou Walthamstow Central e ceva de mers. În zon?, al?turi de imigran?i veni?i din toate p?r?ile fostului Imperiu Britanic, românii încearc? s? tr?iasc?. Pe strad? se aud la tot pasul cuvinte în limba român?. „S? nu cumva s? întoarce?i capul. E mai bine a?a“, mai spune, din urm?, Gabi ploie?teanul.

  Sursa : Evenimentul Zilei , Miercuri 10 Decembrie 2008 ,
   
 3. nelly

  nelly New Member

  Joined:
  Jan 28, 2009
  Messages:
  99
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Foarte impresionant....Ce sa mai zic ....Nu mai am cuvinte...Si cand ma gandesc cati romani or mai fi in situatia asta
   
 4. spin

  spin New Member

  Joined:
  Jan 14, 2009
  Messages:
  824
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Eu una m-am cam saturat de patetismul contagios al articolelor de presa care deplang soarta romanilor din Anglia. Romani care "incearca sa traiasca."

  E adevarat ca nu cunosc povestile lor, ca nu stiu cum este sa traiesti intr-o casa la un loc cu alti 5 romani, ca nu stiu cat de grea este viata unui self-employed care munceste in constructii.

  Dar sunt sigura ca daca acestor romani le-ar fi atat de greu pe cat se spune, s-ar intoarce in tara fara sa clipeasca. Iar daca dorinta de agoniseala si groaza de nebunia polotica si sociala din Romania le da putere si-i ajuta sa continue, atunci nu au decat sa faca compromisurile pe care toti am ales sa facem cand am venit aici.

  Life is tough - we know that, so stop complaining and just get on with it! Sunt multi ramasi in tara care ar dori sa fie in locul lor!

  Spin, membru simplu al RO si cetatean de rand
   
 5. florysana

  florysana New Member

  Joined:
  Jan 16, 2009
  Messages:
  207
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  se pare ca acest articol va starni multe "patimi"...
  am citit recent ca ,romanii sunt cei multi imigranti care lucreaza la stadionul olimpic ,iar dupa ei indienii...
  eu nu cred ca articolul scris s-a dorit sa fie lacrimogen ...si sa provoace mila cuiva ...
  este strigator la cer ,faptul ca desi au acte in regula (SE in constructii cu YELLOW CArd)totusi sunt dati afara ,pe un motiv aiurea si fals.viata unui SE in constructii este la fel ca in alte domenii ,iar munca e grea ....daca ar fi vrut sa provoace mila cuiva ar fi aparut in imagini....eu observ o situatie jenanta in care se afla cei care au vorbit in articol.rusinea de a fi dati afara ,desi sunt buni in ceea ce fac .de fapt chiar ei spun ca vazand stirile la tv din Ro ,aceste stiri proaste ,le da puterea de a merge mai departe ,aici in UK .chiar sotul meu ,care lucreaza in constructii spunea ca in primele 6 luni ,daca nu am fi avut datoriile dupa inmormantarea tatalui meu ,ar fi venit acasa....si toate astea le-am aflat aseara dupa ce i-am citit articolul,dupa aproape 2 ani de lucru ...conditiile,comportamentul supervisorilor ,ploaia,statul in casa cu inca 4 persoane ,lipsa de buna crestere ,atitudinea sfidatoare a celorlalti (avea un sef irakian)....toate l-au facut sa doreasca sa vina acasa ,dar nu s-a putut in acele momente .eu stiam ca totul e ok(prin telefon)...
  nici sotul meu nu a cerut mila ,aseara cand mi-a povestit .mi-a spus realitatea cu care se confrunta romanii cand vin in UK ....ceea ce s-a spus si in articol...ei nu cer mila .asta e clar ....
  e drept ca situatia noastra e diferita .dar m-am zbatut enorm de cand am venit aici .D-zeu mi-e martor ...
  ceea ce ma supara e ca desi stiu ca pot actiona legal ,ei totusi nu o fac ...s-au lasat invinsi de soarta ,au cedat prea usor ...eu cred ca datorita necunoasterii drepturilor de SE .spun pt ca si sotul meu nu a stiut mai nimic despre legile din UK .a stiut :munca ,munca si iar munca...
  dar totusi au sunat la Ambasada ,care ar fi trebuit sa le dea un raspuns indiferent care ar fi rezultatul ,sunt obligati sa raspunda la cererile cetatenilor ....
  poate ma repet :au cedat prea usor ,sunt peste 200 de oameni angajati pe acel santier si impreuna ar fi reusit sa faca ceva ,dar ca de obicei unitatea romanilor este zero .prin acest articol mi se confirma inca o data ca :ROMANII NU SUNT UNITI! incerc sa nu-i judec ,dar mi-e ciuda ,pt ca nu lupta pt drepturile lor -shout- hout- platesc taxe statului englez si au drepturi asa cum au si obligatii.S-au lasat doborati prea usor ...sau poate rabdarea lor a luat sfarsit?dorul de casa ,dorul de familie (e sfasietor ,am simtit-o pe pielea mea),poate i-au facut sa se -mpace cu ideea...de a pleca spre casa
   
 6. haris

  haris New Member

  Joined:
  Jan 13, 2009
  Messages:
  42
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  1. Scria florysana mai sus ca Ambasada Ro nu ia nici o masura...
  2. Ziarele scriu ca romanii se intorc acasa si din Papua Noua Guinee...
  3. Televizoarele din Ro trambiteaza niste aberatii despre salarii mari, din ce in ce mai mari... (iote-asa fara ca Ro sa produca nimic, fara sa exporte nimic)
  4. Mai am din cand in cand treaba la Baneasa si Otopeni (conduc la aeroport, sau iau de la aeroport, niste muncitori care pleaca sau vin in/din Norvegia si fac drumul asta la fiecare 3 luni) Sunt pline de oameni la plecari si cam pustii la veniri. Ma refer aici inclusiv la investitorii aia strategici care si-au cam luat teapa pe aici si fug cat inca mai au bani de avion...dupa ce au ridicat tot felul de Residential Park, How-Bau Bussines Center si altele de gen pe care sta acum scris mare For Let/For Sale. Sute de astfel de afise pe fatadele cladirilor oriunde te-ai uita. Nu le ia nici dracu.
  5. Uzina Dacia si alte fabrici de confectii precum ea (da, da...) s-au inchis. Anunt mare la televizor, radio si presa scrisa (Luni) strigat cu toata mandria: Dacia isi reia activitatea pentru trei (!) zile !
  Sa inteleg ca o zi le ia sa porneasca utilajele, o zi sa-i scoata pe muncitori din carciumi si poate o zi sa miste ceva.
  6. Nimic nu se ieftineste. Macar daca vre-un pret ar mai scadea cat de cat... Era un banc cu o discutie dintre un pensionar si o farmacista: -Am auzit ca or sa se ieftineasca medicamentele, e adevarat? -Da, dar stiti ce mici or sa le faca...?
  7., 8., 9., etc...
  Ca sa nu mai continuam pentru ca ne-ar lua toata viata sa enumeram dobitociile din Ro, trecute, prezente si viitoare, trag concluzia-parere personala cum ca:
  1. Natalitate in Ro ciu-ciu!
  2. Mortalitate in Ro ho-ho!
  3. Populatia din Ro o cam (ro)ieste din tara!
  4. Da' lor impozite si taxe "sa mananca si gura lor"...cine le mai da?
  5. Da' casute din ce-si mai fac, da' "fara numar" la manelisti cine mai da?

  Si uite asa aflam ca serviciile din Ro totusi isi fac datoria si pun la cale planuri de informare si dezinformare, de manipulare si control al maselor ca doara cu asta se ocupa si ei. Doar nu credeati ca de meserie nu fac nimic decat stau asa la birou si dormiteaza... Nu, mai scriu pe la ziar, mai telefoneaza Consulatelor Ro din alte tari, mai citesc forumuri...

  Ajung la concluzia ca in Romania s-ar putea trai bine daca nu ar fi atatia imigranti. Cei mai multi imigranti din Romania sunt chiar romani care au o asa de mare dorinta de a se intoarce "inapoi" de unde au plecat stra-stra-strabunicii lor in urma cu 63 de generatii...
  Le doresc drum bun tuturor ! Sper ca Romania sa devina parc-rezervatie naturala.
  Inca mai astepti ceva de la Ambasada, florysana ?
   
 7. razvan80

  razvan80 New Member

  Joined:
  Jan 28, 2009
  Messages:
  69
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  buna tuturor,

  am citit si eu articolul din Evenimentul Zilei si nu prea pot sa inteleg frica acestor oameni. trebuie sa ai curajul si demnitatea sa ai o pozitie. pe mine ma face sa iau atitudine fata de aceasta nedreptate cu restrictiile fata de romani. insa nu pot sa fac singur mare lucru. o petitie nu va reusi sa faca mare lucru. e nevoie sa nu unim si sa scriem cat mai multi in acelasi timp la MP ul meu. eu am facut-o anul trecut dar de unul singur nu obtii mare lucru. am nevoie de voi pt o campanie care sa arate ca romanii pot intr-adevar sa fie uniti. astept sa vad raspunsurile voastre. sa avem curajul sa luptam impotriva discriminarii si sa facem un gest politic care va fi bagat in seama. doar presiunea politica va ridica restrictiile din UK. sa fim mandri ca suntem romani!
   
 8. bivo

  bivo New Member

  Joined:
  Jan 15, 2009
  Messages:
  371
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Ideea mea ?? -shamed2- hamed2- -shamed- hamed-

  Una era sa se stranga 5000 de romani , in fata Parlamentului din Londra si alta reprezinta multe hartii (petitia) semnata de 5000 de oameni...Voi ce credeti ??
  Oricum e cam greu de facut asta , de pus in practica , caci banuiesc ca trebuiesc multe autorizatii pe un eventual miting...
  Take Care ,
  Bivo -staycool- taycool- -kiss- iss-
   
 9. razvan80

  razvan80 New Member

  Joined:
  Jan 28, 2009
  Messages:
  69
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  draga bivo,

  ce rezolvi chiar daca ai reusi sa organizezi asa ceva? nimic!!! in primul rand ar fi foarte greu sa gasesti 5000 de romani care sa iasa in strada. si apoi nu obligi in mod democratic pe cei din guvern sa raspunda cu privire la problemele pe care le amplifica sistemul de restrictii impus noua. cea mai buna metoda e sa scriem o scrisoare la MP nostru care sa arate ca acest sistem creaza numai probleme.
   
 10. florysana

  florysana New Member

  Joined:
  Jan 16, 2009
  Messages:
  207
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  haris :ce sa-ti spun ?sau cum sa-ti raspund ?sa-ti raspund conform tonului tau? - -cmon- mon-
  e o zicala care suna asa "unde dai si unde crapa"...
  mai mult: "no comment "...,pentru tine ...
  aaaaaaaasi inca ceva "Sarbatori Fericite " -staycool- taycool-
   
 11. haris

  haris New Member

  Joined:
  Jan 13, 2009
  Messages:
  42
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Da florysana, ai dreptate. Zicerea mea nu a tratat intocmai subiectul Unitatii Romanilor si Drepturile lor in UK. Insa...
  Faptul ca visul meu sa vad romanii rupand granitele romaniei (spre iesire) nu se va intampla niciodata este direct proportional cu unitatea romanilor (si vorbesc de unitate, nu de prietenie sau tovarasie). Apoi...
  Romanul este o specie usor de manipulat si asta o stiu bine cei care fac propaganda asta serioasa cum ca se intorc romanii acasa pe capete. Necesitatea urmarii grupului majoritar ii va intoarce pe multi acasa fara sa se mai asocieze in vederea mitingurilor pe meleaguri straine. Si...
  20 de milioane de romani cu mitinguri si fara, cu dreptul de vot exercitat, nu au schimbat nimic in Romania in ultimii 20, 70 sau chiar 200 de ani. Consulatul de la Londra nu e altceva decat o extensie a celor care conduc acum in romania si nu aud milioanele de oameni din tara. Sa-i auda ei taman pe cei pe care nu-i au la inima pentru ca nu le pot lua taxe si impozite? Ma-ndoiesc...

  Sarbatori Fericite si tie florysana ! Si sa dea Domnul sa fim vazuti si tratati bine pe meleagurile straine !
   
 12. bivo

  bivo New Member

  Joined:
  Jan 15, 2009
  Messages:
  371
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Hey ya ,
  Da , cred ca am exagerat spunand ca putem organiza un miting si exagerat ca vor fi 5000....dar totusi in Londra sunt foarte multi romani si nu zic 5000 dar 1000 daca ar fi acolo , ar fi un altfel de ecou...Simpla petitie a adus si un simplu raspuns...Normal ca premierul nu-si bate el capul cu niste imigranti de clasa a 2 -a cum sunt romanii , ei la randul lor au zis ca Uk Border Agency va lua o decizie...Ajung sa cred ca desi a fost o campanie lunga si sustinuta pt strangerea de semnaturi a fost totul asa de imagine ....Dar daca ar fi un protest al tacerii , si mass media ar reactiona , altfel ...Oricum sunt slabe sanse sa se ridice restrictiile si imi pare rau , dar suntem prea mici noi ca sa ne punem cu ei...Si la urma urmei , daca scrii unui MP , crezi ca te ajuta el cu ceva ? Nu stiu cum sa-ti zic dar chiar ma faci sa rad ... -cmon- mon- Nu as vrea sa fiu atata de pesimist dar am tendinta sa cred ca ei cu greu vor renunta la restrictii....Imaginati-va ca cei din A8 (cele 8 tari care au aderat in 1 mai 2004 la EU) inca mai au restrictii , si ei nu au o libertate de miscare pe piata muncii , trebuie sa se inregistreze cu Home Office prin Worker Registration Scheme ori de cate ori isi schimba jobul...ei cum ar fi , sa ridice restrictiile total pt romani si bulgari cand ei inca stau pe ganduri ca va trebui sa reanalizeze situatia celor din A8 si apoi A2 (Romania & Bulgaria)....In 2009 mai mult ca sigur nu vor ridica restrictiile pe fondul crizei financiare si a imaginei proaste a guvernului Laburist....Imigratia e intai de toate , ruda cu politica deci....Toate cele bune , Bivo -staycool- taycool-
   
 13. alana123

  alana123 New Member

  Joined:
  Jan 28, 2009
  Messages:
  118
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Muncitorii romani concediati pt a face loc pt somerii britanici? Cumva ma indoiesc ca asa ceva ar fi posibil, deoarece statul britanic nu ar avea nimic de castigat la faza asta. Ca englezul e somer sau ca romanul e somer aici tot aia e pt stat... Deci nu prea cred ca e adevarat! Iar cei care ar avea de pierdut, daca intr-adevar acest lucru ar fi adevarat ar fi numai muncitorii romani illegali :) Deci nu ma voi uni pt o astfel de plangere, sorry guys.
  Daca ar fi adevarat, desi nu cred ca e, nu as fi chiar atat de suparata pt ca la urma urmei asta este tara lor nu? Au dreptul, daca doresc, sa obtina job-urile in primul rand ca cetateni britanici si bastinasi dupa care daca nu au ocupat toate posturile cele ramase sa fie alocate strainilor, fie ei din EU sau nu. Nu e corect? Eu cred ca e, desi stiu ca nu veti place ce am scris acum. Dar asa vad eu lucrurile si vreau sa fim corecti.
   
 14. motanik

  motanik New Member

  Joined:
  Jan 22, 2009
  Messages:
  2,391
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Alana, stai asa ca nu-i asa.
  Cum adica statului ii e egal daca sunt englezi someri sau romani someri? Poate doar in teorie. Altfel e ca si cum ti-ar fi la fel de drag copilul tau cu al vecinului -eyebrows2- yebrows2-
  Am auzit de romani concediati care se intorc in Romania. Deci unii dintre romanii concediati nu devin someri aici ci pleaca acasa.
  Apoi, romanii self employed au dreptul la somaj aici? Nu sunt la curent cu legislatia in domeniu.
  Daca da, stie cineva si pe cat timp se da somaj si care e suma?
   
 15. cata246

  cata246 New Member

  Joined:
  Jan 28, 2009
  Messages:
  1,328
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0

  Sunt de acord cu tine,in prima parte a postarii,adica cred ca este departe de adevar acest lucru,mai ales tinand cont ca vine din EZ.
  Ar trebui sa fie tampiti astia sa concedieze niste oameni ce-si fac treaba sarguincios ,mai ales dupa ce au patit-o cu WEMBLEY-dar,daca acolo nu au avut un termen limita (cel putin nu unul asa strict ca acesta ),acum e alta poveste.Aici nu mai vine doar problema ca isi anuleaza BON Jovi concertul de deschidere (cum s-a intamplat cu Wembley),din cauza ca nu era gata.
  Nu-si pot permite sa "amane" putin JO.


  iN ALTA ORDINE DE IDEI,DUPA CUM TU INSUTI AI APRECIAT CA SE VA INTAMPLA,NU POT FI DE ACORD CU IDEEA CA ",las sa plece ca nu-s de'a nostri".
  Nu cred ca ,corectitudinea noastra,ca si cetateni romani,sau ai UE,cu domiciliul/munca,in UK,se poate masura prin imbratisarea neconditionata a unor astfel de (eventuale) decizii,si pe deasupra,sa le consideram corecte.
  Piata muncii ar trebui sa te trateze la fel,roman/englez/neamt/suedez-adica bazat pe raportul
  calitatea muncii depuse/pret ,si aici,cred ca imi da-ti cu totii dreptate,ii cam "batem" la...spate pe englezi.
   
 16. alana123

  alana123 New Member

  Joined:
  Jan 28, 2009
  Messages:
  118
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Parerea mea e ca mai mult la sigur avem drept la somaj aici! Nu stiu legislatia dar daca avem drept la munca (blue card pt majoritatea sau mai stiu eu ce) avem aceleasi drepturi si beneficii precum orice alt national EU. Voi incerca sa aflu zilele astea daca pot acest lucru.
  Mai simplu de aflat ar fi ca atunci cand unii dintre voi veti fi dati/facuti (redundant?) sa intrebati sefii sau sa va prezentati la ghiseul de job seekers allowance sa aplicati pt somaj! Numai atunci se poate afla la sigur daca da sau nu. In opinia mea, avem tot dreptul la somaj!
  Eu nu pot afla asta pt ca muncesc pt mine si am angajat numai englezi, deci habar nu am.
   
 17. alana123

  alana123 New Member

  Joined:
  Jan 28, 2009
  Messages:
  118
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
 18. agnb1

  agnb1 New Member

  Joined:
  Jan 14, 2009
  Messages:
  611
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  In principiu un cetatean RO are dreptul la ajutor de somaj atita timp cit pe viza nu scrie " no recourse to public funds" - care inseamna ajutor de stat de orice fel, benefits (inafara de NHS). Eu asa stiu, dar n-am citit link-ul de mai sus. Appologies daca sint " old fashioned" .
   

Share This Page