Exercitarea dreptului de sedere

Cetatenii Uniunii au dreptul de sedere pe teritoriul altui stat membru pe o perioada de cel mult trei luni fara nici o alta conditie sau formalitate în afara cerintei de a detine o carte de identitate valabila sau un pasaport valabil.

Toti cetatenii Uniunii au dreptul de sedere pe teritoriul altui stat membru pentru o perioada mai mare de trei luni în cazurile în care:

 • (a) sunt lucratori care desfatoara activitasi salariate sau activitasi independente în statul membru gazda sau
 • (b) dispun de suficiente resurse pentru ei ti pentru membrii familiilor lor, astfel încât sa nu devina o sarcina pentru sistemul de asistensa sociala al statului membru gazda în cursul sederii si desin asigurari medicale complete în statul membru gazda sau
 • (c) - sunt înscrisi într-o institutie privata sau publica, acreditata sau finantata de catre statul membru gazda pe baza legislatiei sau practicilor sale administrative, cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesionala si
 • (d) sunt membri de familie care însotesc ori se alatura unui cetatean al Uniunii care îndeplineste el însusi conditiile mentionate la literele (a), (b) sau (c).

În ce conditii putem lucra în Marea Britanie?

De cele mai multe ori, cetatenii români trebuie sa obtina o autorizatie de munca (Accession Worker Card) sau un Certificat de Înregistrare (Registration Certificate) înainte de a începe derularea raporturilor de munca.

Derularea raporturilor de munca este permisa în lipsa unei autorizatii de munca în cazul celor care:
 • Au dobândit dreptul de sedere în Marea Britanie înainte de aderarea României la Uniunea Europeana, prin care nu le este limitat dreptul de a ocupa un loc de munca în acest stat;
 • Au lucrat continuu si legal în Marea Britanie, în baza unui contract de munca, pentru o perioada de 12 luni încheiata la 31 decembrie 2006 sau ulterior acestei date;
 • Sunt detasati în Marea Britanie de o companie cu sediul pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene / Spatiului Economic European;
 • Au dubla cetatenie, si pe lânga cetatenia româna detin si cetatenia Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Elvetiei sau a altui stat al Spatiului Economic European (cu exceptia Bulgariei);
 • Membrilor de familie ai cetatenilor români sau ai cetatenilor din celelalte state membre ale Uniunii Europene care si-au exercitat dreptul de sedere pe teritoriul Marii Britanii;
 • Sunt membri de familie (sot/sotie/partener civil sau descendent direct cu vârsta sub 18 ani) ai unui cetatean dintr-un stat care nu este membru al Spatiului Economic European care detine un drept de sedere si munca pe teritoriul Marii Britanii;
 • Sunt membrii unei misiuni diplomatice sau membrii de familie ai unui diplomat sau ai unei persoane care beneficiaza de imunitate diplomatica;
 • Au dobândit statutul de „lucrator înalt calificat” în baza programelor: Highly Skilled Migrant Programme / International Graduates Scheme / Scottish Graduates Scheme.

Certificatul de Înregistrare Galben (Yellow Card / Yellow Registration Certificate)

Este emis:
 • Celor care studiaza si doresc sa lucreze pe durata studiilor – OBLIGATORIU
 • Celor care desfasoara activitati pe cont propriu (self-employment) – OPTIONAL
 • Celor care detin resurse suficiente pentru a se întretine în Marea Britanie, fara a trebui sa lucreze în acest stat (self-sufficient) - OPTIONAL

Certificatul de Înregistrare Albastru (Blue Card / Blue Registration Certificate)

Este emis:
 • Celor care au lucrat continuu si legal în Marea Britanie în calitate de angajat, timp de cel putin 12 luni, precum si membrilor lor de familie - OPTIONAL
 • Membrilor de familie ai unui cetatean român care are statut de „student”, „self-sufficient” sau „self-employed – OPTIONAL
 • Membrilor de familie ai lucratorilor care detin o autorizatie de munca (AWC / SAWS card) – OPTIONAL;
 • Membrilor de familie ai unui cetatean din afara SEE care detine drept de sedere si munca în Marea Britanie - OPTIONAL;
 • Membrilor de familie ai cetatenilor din celelalte state ale Uniunii Europene – OPTIONAL;
 • Lucratorilor “înalt calificati” care îndeplinesc criteriile impuse de HSMP/IGS/SGS (OBLIGATORIU) si membrilor lor de familie (OPTIONAL)

Autorizatia de Munca (Purple Card / Accession Worker Card / AWC)

Este emisa:
 • Celor care ocupa un loc de munca calificat pentru care nu exista cerere din partea cetatenilor britanici sau celor din celelalte state membre (în principal celor care au facut o aplicatie pentru un permis de munca în cadrul Programului Business and Commercial) - OBLIGATORIU;
 • Celor care au obtinut dreptul de a lucra în cadrul Sector Based Scheme - OBLIGATORIU;
 • Membrilor de familie “autorizati” ai unui cetatean român care detine un AWC - OBLIGATORIU.

Ce formular trebuie completat?

Formular Se completeaza de: Document obtinut:
BR1 -Lucratorii pe cont propriu (self-employed) si membriii lor de familie;
-Studentii care doresc sa lucreze pe durata programelor de studii si membrii lor de familie;
-Persoanele care au resurse pentru a se întretine fara a apela la resurse publice (self-sufficient) si membrii lor de familie;
-Lucratorii care beneficiaza de accesul liber pe piata muncii si membrii lor de familie;
-Membrii de familie ai lucratorilor care detin o autorizatie de munca;
Certificat de Înregistrare
(Yellow / Blue Card)
BR2 Lucratorii înalt calificati (Highly Skilled) si membrii lor de familie Certificat de Înregistrare
(Blue Card)
BR3 Lucratorii supusi restrictiilor pe piata muncii Autorizatie de Munca
(Accession Worker Card)
BR4 Membrii de familie autorizati Autorizatie de Munca
(Accession Worker Card)
BR5 Cetatenii din afara SEE care sunt membrii de familie ai unui cetatean român / bulgar care si-a exercitat dreptul de sedere într-unul din scopurile permise de TCE Card de Rezidenta pentru Membrii de Familie
(Family Member Residence Card)
BR6 Cetatenii din afara SEE care sunt membrii de familie ai unui cetatean român / bulgar care detine o autorizatie de munca (AWC/SAWS) Vigneta pentru Membrii de Familie
(Family Member Residence Stamp - FMRS)
BR7 Membrii de familie ai unui lucrator din statele care au aderat la UE la 1 mai 2004 (A8) Certificat de Înregistrare
(Blue Card)
EEA1 Membrii de familie ai cetatenilor din statele care au aderat la UE înainte de 1 mai 2004 Certificat de Înregistrare
(Blue Card)

Accesul lucratorilor calificati

Angajarea cetatenilor români pentru posturi calificate din Marea Britanie se realizeaza prin programul Business and Commercial
Conditii

1) postul vacant nu poate fi ocupat de cetateni britanici sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene care nu sunt supusi regimului tranzitoriu pe piata muncii.
2) postul îndeplineste criteriile calificarilor.

Pentru a îndeplini aceasta conditie postul trebuie sa solicite:

- studii superioare de lunga durata (Degree / Diploma de licenta) sau
- studii superioare de scurta durata cu relevanta pentru domeniul în care urmeaza sa se faca angajarea (Higher National Diploma - HND / Diploma de absolvire) sau
- studii superioare de scurta durata (HND) care nu au relevanta pentru postul în cauza si cel putin un an experienta relevanta în munca pe un post care implica folosirea unor competente cel putin la nivelul NVQ 3 sau
- 3 ani de experienta în munca pe un post care implica folosirea unor competente la nivelul NVQ 3 sau peste, într-un domeniu cu relevanta.

În situatia în care nu sunt îndeplinite conditiile anterioare, autorizatia de munca poate fi emisa daca:

- Postul solicita o calificare cel putin la nivelul N/SVQ3;
- Lucratorul are o calificare cel putin la nivelul N/SVQ3 sau postul presupune o salarizare

Procedura obtinerii autorizatiei de munca presupune 2 etape:

1) Angajatorul aplica pentru un permis de munca (Formularul WP1) Letter of Approval
2) Angajatul aplica pentru autorizatia de munca (Formularul BR3) Accession Worker Card

Accesul lucratorilor necalificati (1)
Ocuparea posturilor care nu presupun existenta unor calificari este permisa DOAR în domeniul agriculturii si în industria de procesare a alimentelor

Angajarea în domeniul agriculturii se realizeaza prin Schema Lucratorilor Sezonieri din Agricultura (SAWS – Seasonal Agricultural Workers Scheme). În anul 2010 în cadrul SAWS sunt disponibile 21.250 de locuri de munca pentru cetatenii români si bulgari.
• Contractele de munca sunt încheiate pentru perioade cuprinse între 5 saptamâni si 6 luni, un nou loc de munca poate fi obtinut în cadrul SAWS dupa o perioada de întrerupere de 3 luni.
• Conditiile impuse lucratorilor angajati în cadrul SAWS sunt:
- au cetatenie româna sau bulgara;
- au cel putin 18 ani;
- au obtinut un permis de munca (SAWS card) emis de unul dintre operatorii autorizati de catre UK Border Agency.

Angajarea lucratorilor în sectorul agriculturii este permisa prin intermediul celor 9 operatori SAWS autorizati de UK Border Agency si Gangamasters Licensing Authority.Datele de contact ale operatorilor SAWS sunt publicate pe website-ul UKBA: bia.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/eea/saws/workers/Applying/

Accesul lucratorilor necalificati (2)
Angajarea în industria de procesare a alimentelor se realizeaza prin Schema Bazata pe Sectoare (SBS – Sectors Based Scheme). În anul 2009 în cadrul SBS sunt disponibile 3.500 de locuri de munca pentru cetatenii români si bulgari. Programul include doar domeniul procesarii carnii, pestelui si ciupercilor.

Conditiile impuse în cadrul acestui program sunt:
angajatii au cetatenie româna sau bulgara;
angajatii au vârste cuprinse între 18 – 30 de ani la data la care este transmisa aplicatia pentru o autorizatie de munca;
postul oferit se afla pe lista posturilor eligibile pentru angajare;
exista locuri disponibile în contingentul aprobat pentru anul în curs;
angajatul va fi încadrat în munca pentru cel putin 30 de ore saptamânal.

Procedura de obtinere a autorizatiei de munca (Accession Worker Card) presupune 2 etape:
1. Angajatorul completeaza formularul SB1 care este transmis pentru evaluare catre UK Border Agency.
2. Angajatul completeaza formularul BR3 la care ataseaza copia scrisorii de aprobare, pasaportul sau cartea de identitate împreuna cu 2 fotografii.

Accesul lucratorilor înalt calificati (Highly Skilled)

Programul pentru Lucratorii Migranti Înalt Calificati (Highly Skilled Migrant Programme – HSMP)
HSMP este un sistem bazat pe puncte, accesul în program fiind obtinut prin acumularea a cel putin 75 de puncte. Punctajul se acorda în baza a 5 criterii de evaluare, dupa cum urmeaza:
Calificari (Doctorat – 50p, Master – 35p, studii universitare – 30p);
Veniturile câstigate în ultimele 12 luni anterior depunerii aplicatiei.
Experienta dobândita anterior în Marea Britanie, pentru care se acorda 5p.
Vârsta (mai putin de 27 de ani – 20p, 28 si 29 de ani – 10p; 30 si 31 de ani – 5p, peste 32 de ani – 0p);
Absolvirea unui program de Master in Business Administration (MBA) oferit de o institutie eligibila, garanteaza obtinerea a 75 de puncte.

Programul pentru absolventii straini (International Graduates Scheme)

Absolventii unei institutii de învatamânt superior recunoscuta din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, care au obtinut în ultimele 12 luni o diploma universitara, de master, de învatamânt postuniversitar sau doctorat (UK Bachelor’s degree, Master’s degree, PhD or equivalent Postgraduate Certificate or Postgraduate Diploma), dobândesc accesul liber pe piata muncii din Marea Britanie.

Programul pentru absolventii din Scotia (Scottish Graduates Scheme)

Cei care au obtinut în ultimele 12 luni o diploma (Higher National Diploma or Degree) emisa de o institutie de învatamânt superior din Scotia, dobândesc accesul liber pe piata muncii din Marea Britanie. Aplicatiile pentru certificate de înregistrare în cadrul programelor HSMP / IGS / SGS se fac utilizând formularul BR2.

Accesul pe piata muncii pentru cetatenii români care si-au exercitat dreptul de sedere în scop de studii / formare profesionala

Cetatenii români care urmeaza cursurile unei institutii de învatamânt recunoscute din Marea Britanie au dreptul sa lucreze ca angajati:
- În regim part-time (pâna la 20 de ore saptamânal) pe durata studiilor;
- În regim full-time pe durata vacantelor;
- În regim full-time timp de 4 luni de la data absolvirii cursurilor.

• Cetatenii români pot lucra în regim full-time pe durata studiilor daca urmeaza un curs de formare profesionala care contine pe lânga componenta teoretica si o componenta practica la locul de munca (NVQ). Locul de munca trebuie sa aiba în acest caz relevanta pentru domeniul în care se deruleaza programul de formare profesionala.
• Derularea raporturilor de munca pe durata studiilor este permisa doar dupa obtinerea certificatului de înregistrare (Yellow Registration Certificate) emis de catre UK Border Agency
• Conditiile care se cer îndeplinite la eliberarea certificatelor de înregistare (BR1 FORM):
- Aplicantul urmeaza cursurile unei institutii de învatamânt recunoscute din UK (bia.homeoffice.gov.uk/employers/points/sponsoringmigrants/registerofsponsors/)
- Aplicantul detine resurse suficiente pentru a se întretine fara a apela la resurse din sistemul britanic de asistenta sociala

Derularea raporturilor de munca pe durata programelor de studii este permisa doar dupa obtinerea certificatelor de înregistrare. Solicitarile pentru aceste documente se fac utilizând formularul BR1.

Desfasurarea activitatilor pe cont propriu (self-employment)

Un ghid detaliat puteti gasi la sectiunea Self Employed in UK

Cetatenii români au posibilitatea, însa nu si obligatia, de a obtine un certificat de înregistrare (Yellow Registration Certificate) care le confirma faptul ca si-au exercitat dreptul de sedere în Marea Britanie pentru a desfasura activitati pe cont propriu. Aplicatiile pentru acest document se fac utilizând formularul BR1.

Regimul aplicat membrilor de familie

Definitia membrilor de familie:

Potrivit reglementarilor britanice, armonizate cu cele existente la nivelul Uniunii Europene, prin membru de familie se întelege:
• sotul / sotia;
• partenerul cu care cetateanul Uniunii a contractat un parteneriat înregistrat, pe baza legislatiei unui stat membru;
• descendentii directi care au vârsta sub 21 de ani sau care se afla în întretinerea cetateanului si cei ai sotului/sotiei ori partenerului;
• rudele directe care se afla în întretinerea cetateanului, pe linie ascendenta, si cele ale sotului/sotiei ori partenerului;
• alti membri de familie care, în statul de origine, se afla în întretinerea sau sunt membri ai gospodariei cetateanului Uniunii care beneficiaza de dreptul de sedere principal sau care, din motive grave de sanatate, necesita în mod imperativ îngrijire din partea cetateanului Uniunii;
• partenerul cu care cetateanul Uniunii are o relatie durabila, atestata corespunzator.

Beneficiati de accesul liber pe piata muncii daca sunteti:

• Membrul de familie (sotul/sotia/partenerul civil sau descendentul direct cu vârsta sub 21 de ani sau care se afla în întretinerea parintilor) al unui cetatean român sau bulgar care detine o autorizatie de munca (Accession Worker Card sau SAWS Card);

Pentru a obtine confirmarea acestui drept puteti solicita un certificat de înregistrare utilizând formularul BR1 sau BR5 daca aveti cetatenia unui stat care nu este membru al Spatiului Economic European.

• Membrul de familie al unui cetatean român sau bulgar care a dobândit statutul de lucrator înalt calificat în baza unuia dintre programele: Highly Skilled Migrant Programme / International Graduates Scheme / Scottish Graduates Scheme;

Pentru a obtine confirmarea acestui drept puteti solicita un certificat de înregistrare utilizând formularul BR2 sau BR5 daca aveti cetatenia unui stat care nu este membru al Spatiului Economic European.

• Membrul de familie al unui cetatean român sau bulgar care si-a exercitat dreptul de sedere în Marea Britanie pentru studii, desfasurarea de activitati independente (self-employment) sau deoarece detine resurse suficiente pentru a se întretine fara a apela la resurse publice (self-sufficient);

Pentru a obtine confirmarea acestui drept puteti solicita un certificat de înregistrare utilizând formularul BR1 sau BR5 daca aveti cetatenia unui stat care nu este membru al Spatiului Economic European.

• Membrul de familie al unui cetatean român care a dobândit accesul liber pe piata muncii din Marea Britanie;

Pentru a obtine confirmarea acestui drept puteti solicita un certificat de înregistrare utilizând formularul BR1 sau BR5 daca aveti cetatenia unui stat care nu este membru al Spatiului Economic European.

• Sotul/sotia/partenerul civil al unui cetatean britanic sau al unei persoane care a dobândit dreptul de sedere permanenta în Marea Britanie;

Pentru a obtine confirmarea acestui drept puteti solicita un certificat de înregistrare utilizând formularul BR1.

• Membrul de familie al unui cetatean din Republica Ceha, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria care este înregistrat în Programul de Înregistrare a Lucratorilor (Worker Registration Scheme - WRS);

Pentru a obtine confirmarea acestui drept puteti solicita un certificat de înregistrare utilizând formularul BR7.

• Membrul de familie al unui cetatean dintr-un stat al Spatiului Economic European (cu exceptia situatiilor în care sunteti membrul de familie al unui lucrator înregistrat în programul WRS sau al unui cetatean român sau bulgar );

Pentru a obtine confirmarea acestui drept puteti solicita un certificat de înregistrare utilizând formularul EEA1.

Beneficiati de accesul liber pe piata muncii daca sunteti:

• Membrul de familie (sotul/sotia/partenerul civil si descendentul direct cu vârsta sub 18 ani) al unui cetatean dintrun stat care nu este membru al Spatiului Economic European care detine un drept de sedere si munca în Marea Britanie;

Pentru a obtine confirmarea acestui drept puteti solicita un certificat de înregistrare utilizând formularul BR1.

• Membrul de familie al unui diplomat sau al unei persoane care beneficiaza de imunitate diplomatica;

Pentru a obtine confirmarea acestui drept puteti solicita un certificat de înregistrare utilizând formularul BR1.
Membrii de familie ai unui cetatean român sau bulgar care detine o autorizatie de munca (Accession Worker Card sau SAWS Card), dar care nu îndeplinesc conditiile pentru a beneficia de accesul liber pe piata muncii, sunt supusi obligatiei de a obtine la rândul lor o autorizatie de munca. În acest caz, autorizatia de munca se elibereaza în baza unei oferte de angajare emisa de un angajator britanic, fara a trebui îndeplinite conditiile referitoare la:

– acordarea prioritatii la angajare cetatenilor britanici sau din celelalte state membre;
– nivelul calificarilor.
Pentru a obtine autorizatia de munca, membrii de familie care au cetatenia româna sau bulgara trebuie sa faca o aplicatie utilizând formularul BR4. Membrii de familie care nu au cetatenia unui stat membru al Uniunii Europene vor utiliza formularul BR6.Alocarea Numerelor de Asigurare Nationala (National Insurance Numbers)

Puteti gasi informatii detaliate despre acest subiect pe pagina: NINO (National Insurance Nuber)

Numarul de Asigurare Nationala:
Este un numar unic de identificare care centralizeaza contributiile sociale platite în Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, fiind necesar persoanelor care desfasoara activitati în calitate de angajat sau de lucrator pe cont propriu, precum si celor care solicita prestatii sociale contributive sau necontributive în acest stat.
Este emis de Jobcentre Plus (www.jobcentreplus.gov.uk) în Anglia, Tara Galilor si Scotia, si de Agentia pentru Securitate Sociala (Social Security Agency – www.dsdni.gov.uk) în Irlanda de Nord.

Pentru a obtine Numarul de Asigurare solicitantii trebuie sa prezinte documente care atesta identitatea, precum:
• Pasaport sau Carte de Identitate valabile;
• Certificat de Înregistrare sau Autorizatie de Munca (Accession Worker Card) emise de UK Border Agency;
• Permis de conducere (strain sau britanic);
• Certificat de nastere;
• Certificat de adoptie;
• Certificat de casatorie;
• Certificat privind existenta unui parteneriat înregistrat.

În plus, lucratorii vor trebui sa prezinte documente care confirma statutul în baza caruia îsi desfasoara activitatea în Marea Britanie: angajat sau lucrator pe cont propriu.

Alocarea Numerelor de Asigurare Nationala pentru angajati (employees)

Emiterea Numerelor de Asigurare este conditionata de prezentarea unor documente care confirma dreptul de munca în Marea Britanie:
Autorizatie de munca (Accession Worker Card);
Certificat de Înregistrare (Registration Certificate) care confirma dreptul de munca în Marea Britanie;
Alte documente care atesta dreptul de munca pe teritoriul Marii Britanii. Cu exceptia lucratorilor „înalt calificati”, cetatenii români care beneficiza de accesul liber pe piata muncii din Marea Britanie nu au obligatia sa obtina un certificat de înregistrare pentru a le confirma acest statut. Daca solicitantii nu se afla în posesia unui certificat de înregistrare care atesta accesul pe piata muncii, Jobcentre Plus accepta alte documente care confirma încadrarea într-una dintre situatiile de exceptare de la obligativitatea obtinerii unei autorizatii de munca.
Oferta de angajare;
Contract de munca.

Alocarea Numerelor de Asigurare Nationala pentru lucratorii pe cont propriu (self-employed)
Documente care pot fi prezentate Jobcentre Plus ca dovada a faptului ca solicitantii desfasoara activitati pe cont propriu (self-employment) sunt:
Contracte de prestari servicii care contin datele de identificare si contact ale beneficiarilor serviciilor;
Facturi care contin datele de identificare si contact ale beneficiarilor serviciilor;
Extrase de cont bancar;
Date de contact ale biroului de contabilitate care pastreaza evidenta înregistrarilor contabile;
Scrisori de confirmare / recomandare din partea clientilor;
Dovada achizitionarii si/sau utilizarii instrumentelor necesare pentru prestarea serviciilor;
Dovada publicarii ofertei de servicii prestate (ex: internet, presa sau prin alte mijloace);
Certificat de înregistrare care confirma exercitarea dreptului de sedere în vederea desfasurarii de activitati pe cont propriu;
Orice alte documente care confirma desfasurarea de activitati pe cont propriu.

Contacte utile:

UK Border Agency
bia.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/eea/
Tel: 0114 2074 074 (Work Permits Customer Contact Centre)
0870 606 77 66 (Croydon Public Enquiry Office)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jobcentre Plus
National Insurance Registrations Helpline: 0845 600 0643
www.direct.gov.uk

HM Revenue and Customs
hmrc.gov.uk/calcs/esi.htm
Newly Self-employed Helpline: 0845 915 4515

Ambasada României la Londra
www.londra.mae.ro – Sectiunea Munca si Afaceri Sociale
Tel: 020 7937 8125 / 020 7937 9666 int. 124
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Surse de informare privind regimul aplicat lucratorilor români în Marea Britanie si în alte state membre ale Uniunii Europene
Comisia Europeana – portalul EURES ec.europa.eu/eures
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale mmuncii.ro/ro/domenii/mobilitatea-fortei-de-munca-276-view.html
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca www.anofm.ro